Para kadang sing wis suwe urip neng Jogja mesti nate krungu istilah-istilah kaya mangkene
Dayi dab halad …
Poya mothig poya ho ho …

Yen diterjemahke neng marang basa Jawa normal yaiku
Mari mas mangan …
Ora (duwe) duit ora po po

Neng Jogja, iku diarani bahasa walikan, basa prokem-e wong Jogja
Malah ana uga istilah-istilah bahasa walikan kang wis dadi merek dagang, kaya dene DAGADU (sanadyan janjane  sakjane tembung iki rapati becik).

Basa prokem iki ono rumuse yaiku saka huruf Jawa (hanacaraka). Huruf-huruf iku diganti nganggo huruf liya. Coba digateake gambar ngisor iki (huruf baris 1 diganti huruf baris 2, lan sakwalike)

400px-hanacaraka-jawa.png
Huruf ha diganti pa (lan sakwalikane), huruf ma diganti da, lan sak teruse. Tembung “mas” misale, diterjemahke neng basa prokem dadi “dab”.

Kala-kala supayane kepenak dirungoake, pangucapane ora kudu kaku. Misale tembung “apik”(“hapik”) yen bahasa prokem asline dadi “pahiny” pengucapane “pahin”.

Basa prokem iki isih sering digunakke lho, sanadyan mung kalangan tertentu.
Neng internet malah ono ugo kamus online basa walikan iki, ono ing http://java.sandalian.com/.

wes yo dab, panyu deb dalad… hehehe…

Iklan