Ing penanggalan jawa kabeh dino lan pasaran iku nduweni bobot dewe-dewe, kang iku mau biasa kanggo ngitung dino becik umpamane kanggo nemtokake dino kanggo krama (kawinan). Bobote kui yaiku koyo mangkene:

Senin nduweni bobot 4

Selasa nduweni bobot 3

Rebo nduweni bobot 7

Kemis nduweni bobot 8

Jemuwah nduweni bobot 6

Setu nduweni bobot 9

Minggu nduweni bobot 5

.

Dene dino pasaran iku bobote koyo mangkene:

Paing nduweni bobot 9

Pon nduweni bobot 7

Wage nduweni bobot 4

Kliwon nduweni bobot 8

Legi nduweni bobot 5

Coba itungen bobot dino lairmu. Umpama dino lairmu kuwi Rebo Pon, iku tegese bobot dino lairmu = 7+7 = 14 (Rebo=7 + Pon=7). Ongko kuwi klebu ongko sing becik (amarga kuwi weton lairku 🙂 )

Iklan