mrantasi.jpg

Menawi panjenengan kaleresan mlampah wonten margi Jalan Kaliurang prapatan Kenthungan Jogjakarta, wonten salah satunggaling iklan baliho ingkang mapan wonten pojok kidul-kilen. Iklan menika lumayan dados wigatosanipun tiyang-tiyang ingkang mlampah, kalebet kula, amargi radi aneh lan lucu. Judulipun Bebarengan Mrantasi Gawe. Iklan menika saking Kedaulatan Rakyat.

Iklan