Nyambung seratanipun omietha wonten mriki bilih nalika kulo alit kathah sanget dolanan bocah. Kathah ugi ingkang ngginakaken lagu inggih punika ingkang dipun wastani lagu dolanan. Ingkang taksih kulo eling inggih punika lagu dolanan cublak-cublak suweng, sledur-sledur (menawi wonten bahasa indonesia dolanan punika dipun wastani ‘ular naga’), sluku-sluku bathok, jamuran. Wonten ugi lagu ingkang damel pados bukur (undur-undur). Punika lagu-lagu ingkang sampun kasebat ing nginggil..

Cublak-Cublak Suweng

Cublak-cublak suweng, suwenge ting gelenter

mambu ketundung gudel

pak empong lira liru

sopo ngguyu ndelikake

sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong

Sledur-sledur

Sledur-sledur, pak mantri dhahar bubur kepanasen mumbul-mumbul..

(Dolanan punika kados ‘ular naga’ wonten ing dolanan nusantara)

Bethet Kingkong

Bethet kingkong legendar gong, gonge ilang

camcao gula tetes lo jenalo ilang

(dolanan punika ngginakaken driji. bocah 2 utawa luwih lajeng maringi 5 driji saking asta kiwo, lajeng dipun tembangaken lagu punika. Mangke sinten ingkang ketiban pungkasan drijinipun kedah ditekuk (ilang). Ingkang menang inggih punika ingkang drijinipun luwih rumiyin ical sedanten)

Lagu kangge pados bukur

Bukur-bukur bapakmu kejegur sumur ( 🙂 punika supados bukur medal lan madosi ramanipun)

Taksih kathah lagu-lagu ingkang kangge ngiringi dolanan tradisional, nanging mboten sedanten ngginakaken boso jawi. Kathah ugi inggang ngginakaken boso indonesia. Kadosto “Ibu Tuti’, ‘Sepiring dua piring’, ‘Putih-putih melati’ lan kathah malih.

—namung kagem referensi, mbok menawi wonten putra-putrinipun, punapa adik ingkang sampun bosen kaliyan game wonten komputer, saget sinau dolanan tradisional—