keris.jpgWonten ing tradisi Jawa ungkul, dinten lahir, utawi weton, nggadahi makna ingkang wigati. Weton biasanipun dipun pitadosi gadah pengaruh dumateng sifat-sifat menungsa. Weton sampun kados dados horoskopipun masyarakat Jawa, kados dene Hong Sui wonten masyarakat Cina. Sakmenika panjenengan saged pados weton panjenengan piyambak kanthi gampil ngginakaken software, contonipun saged dipun akses wonten website niki. Cekap kanthi sumadya tanggal lahir. Wonten website menika ugi saged ningali sifat-sifat saking weton panjenengan.

Sinaoso tradisi weton menika sampun dangu dados kepercayaanipun masyarakat Jawa, kanggening tiyang ingkang beriman kepercayaan kados menika sampun ngantos nglunturi marang akidah, amargi babakan takdir menika sampun dados kuasanipun Gusti. Inggih menika dados wawasan utawi ‘hiburan’ kemawon ampun ngantos dados keyakinan.

Kanggo kanca-kanca, hayoo weton-mu apa lan sifatmu kepiye? Bener opo ora? 😉

NYUWUN KAWIGATOSAN

Wonten posting punika Kawruh Jawi mboten mbikak nopo nampi jasa ramalan. Posting punika namung kangge wawasan lan “hiburan” kemawon. Nyuwun pangapunten menawi wonten kadang ingkang pengin dipun ramal mboten saged dipun wangsuli.

Nyuwun Pangapunten

Iklan