Werdining katresnan punika;

rerakit lumampahing mangsa kang ngukir

lembaring dalu rina, kang sinerat dening astaNya.

Werdining katresnan punika;

reroncening trenyuh kabagyan,

kang medal saking panangis lan gumuyu,

trus rumesep ing telenging kalbu.

Werdining katresnan punika;

angaksami tumrap sadaya kalepatan,

nampi samukawis klentu pakarti tuwin sisiping pitembung.

Werdining katresnan punika;

sabar sareh ugi nampi samukawis panandhang

lamun pedhut pacoban hanelahi, katresnan kinarya pepadhang.

Werdining katresnan punika;

rak ugi sami pitados lan manungkung jroning pangajeng-ajeng;

awit katresnan salaminipun langgeng.

Werdining katresnan punika;

peparingan Gusti Allah

katresnan kang mekar ing telenging manah,

konjuka ing Ngarsa Pepadhanipun…

Iklan