Ten desa kawula, Desa Pucangan, wonten namine perangkat Dusun inang sakniki tesih wonten asmanipun namung fungsine sampun malih…

Perangkatipun yoiku :

  • Polo Uceng : tugasipun ngurusi irigasi dusun
  • Kamituwo : niki kepala dusun
  • Modin : tugasipun ngurusi masalah kerohanian dusun
  • Bayan : tugasipun wenehi pengumuman dateng warga, nek wonten acara desa
  • Jogoboyo : niki ngurusi keamanan desa, biasane paling sakti..

Nanging niku ten desa kulo sing tesih wonten, sinten ingkang purun nambahi…?

Iklan