You are currently browsing the monthly archive for September 2008.

Kawula sak rencang saking kru Kawruh Jawi hangaturaken sugeng riyadi. Nyuwun agunging pangaksami mbok bilih wonten klenta-klentunipun lan tata trapsilanipun atur. Nyuwun pangapunten ugi mbok bilih dangu mboten nyerat wonten blog punika. Nyuwun dedonganipun para sederek pamiarsa supados sak mangke saged rutin nyerat wonten blog punika lan saged nyembat silaturahim kanthi langkung sae

RSS Kawruh Jawi @ Plurk

  • kawruhjawi dolanan bocah jaman dhisik
  • kawruhjawi numpak bronjong
  • kawruhjawi berbagi nderek kersaning gusti
  • kawruhjawi berbagi Lagu dolanan anak 2
  • kawruhjawi Garengpung, kewan multi-nasional
  • kawruhjawi sinten ingkang remen nedi Godril??
  • kawruhjawi Ngimpi ateges pratanda?
  • kawruhjawi sanjang: sumangga pinarak ugi dateng blog kawruhjawi kawruhjawi.wordpress.com
  • kawruhjawi sanjang: menawi ngagem WAP handphone sumangga pinarak wonten plurk.com/m/u/kawruhjawi
  • kawruhjawi Sugeng enjing. Sak punika kawruhjawi dugi donya maya wonten ing versi plurk. Saged dipun akses saking alamat plurk.com/user/kawruhjawi