Kawula sak rencang saking kru Kawruh Jawi hangaturaken sugeng riyadi. Nyuwun agunging pangaksami mbok bilih wonten klenta-klentunipun lan tata trapsilanipun atur. Nyuwun pangapunten ugi mbok bilih dangu mboten nyerat wonten blog punika. Nyuwun dedonganipun para sederek pamiarsa supados sak mangke saged rutin nyerat wonten blog punika lan saged nyembat silaturahim kanthi langkung sae

Iklan