kawruhjawi plurk community

kawruhjawi plurk community

Sak punika kawruhjawi sampun kathah dipun akses saking pundi-pundi papan. Kawontenan punika mbingahaken manah amargi taksih kathah para miyarsa ingkang peduli marang kalestantenanipun Basa Jawi ingkang sak punika sampun awis dipun mangertosi denging generasi muda.
Supados yasa menika saged langkung kathah komunitasipun, kawruhjawi ugi mbikak akun enggal wonten ing microblogging PLURK. Ingkang dereng mangertos napa niku Plurk, Plurk punika kados blog hananging kanthi seratan cekak-ceka lan saged dipun komentari kanthi gampil lan interaktif. Plurk ugi gampil dipun akses mawi handphone (WAP) sahingga saged dipun gulawenthah wonton pundi papan panggenan. Sak punika Plurk kondang kawentar lan komunitasipun sampun kathah. Kanthi versi Plurk mugi-mugi komunitas basa Jawi langkung kathah lan sae lan dados komunitas Basa Jawi Pertama wonten donya Purk

Sumangga pinarak wonten www.plurk.com/user/kawruhjawi

Menawi ngagem handphone (WAP) sumangga akses wonten www.plurk.com/m/u/kawruhjawi

Sinambetan wonten Plurk dereng (lan mbok menawi mboten) nyengkuyung Basa Jawi, status wonten Plurk dipun serat kanthi manual wonten ing Basa Jawi. Ngandap Punika daftaripun/ Kamus Plurk Basa Jawi;-) (nyuwun masukan mbok menawi wonten istilah ingkang dereng pas utawi dereng dipun mengertosi)
Kamus Plurk Basa Jawi

cintai: tresna
suka: suka
berbagi: ?
memberi: paweh
benci:
ingin:
berharap:
butuh: betah
akan: ajeng
mendambakan:
tanya: pitaken
telah: sampun
tadi: wau
bertanya-tanya:
rasa: rumaos
pikir: menggalih
bilang: sanjang
sedang: saweg

Iklan