Suriname inggih salah satunggaling negari wonten donya kanthi warga-nipun kathah saking keturunan jawi. Sak punika watawis 500 ewu penduduk keturunan jawi wonten Suriname. Kathah ugi pejabat Suriname saking keturunan Jawi. Salah satunggaling pejabat Suriname keturunan Jawi ingkang dados mentri contonipun Hendrik S Setrowidjojo,Menteri Sosial Republik Suriname.

Wekdal punika Hendrik S Setrowidjojo nembe ngawontenaken kunjungan dateng Indonesia. Dalah wonten kunjungan ingkang nembe kaping pisan punika Mensos Suriname ugi sowan dumateng simbahipun wonten ing tlatah Solo, Jawa Tengah.

“Embahku teko Solo Jawa Tengah, wingi nang Yogyakarta yo ketemu sedulur-sedulur Pak Wirokarso, ketemu karo embahe mbarang nang Yogyakarta. Aku seneng banget, kene podo wae koyo nang Suriname,” mekaten sanjangipun Pak Mentri mawi basa Jawi ngoko ingkang fasih sinambi gumujeng.

Mangsuli pitakenan babakan bentenipun tanah Jawi kalian Suriname, PAk Mentri mangsuli:”Bedane okeh banget. Suriname cilik wonge mbarang ora okeh mung 500.000, nek Jawa 70 yuta,”

Kajawi tindak dateng Solo, Pak Mentri ugi tindak dateng Jogja lan Candi Borobudur, lan ugi mborong batik.

sumber: KR Online

Iklan