tawon-ndasAwal Nopember punika wonten tlatah Bantul wonten warta menawi saperangan warga dientup tawon Endas ingkang caha ewon (wonten ingkang mastani tawon Gung). Watawis 21warga dipun rawat wonten rumah sakit. Kanthi cacah ewon mekaten inggih ndadosaken ajrih para warga. Warga ingkang nembe makarya wonten sawah dipun serang lan dipun luru ngantos 1 KM langkung. Wonten warga ingkan mlebet bak mandi inggih taksih dipun tunggu. Tawon-tawon punika nembe sami kesah nalika dipun damelaken obong-obongan/ asap.

Wekdal taksih alit rumiyin, kula kadangkala dolan wonte ini pereng kebon/alas wonten wingking griya. Wonten salah satunggaling rencang ngganggoni omah tawon Ndas lan ndadosaken tawon menika nesu lan mburu. Sanadyan sampun mlajar tawon punika taksih ngluru lan kula kecandak tawon punika, dientup nggen sirah kula.. Wah sakit sanget. Sanadyan kula mboten ngganggu omah tawon punika, hananging tawon Ndas punika sampun kalap lan nyerang sinten kemawon ingkang wonten sak caketipun.

Kasus tawon ingkang cacah ewon lan nyerang warga punika jebul inggih wonten  ugi ing  Banyumas, Ciamis lan ugi wonten manca negari. Serangan tawon punika dipun wartosaken ugi nate ndadosaken korbanipun dumugi pejah.

Iklan