Ora nyangka, jebul Presiden Bush, sing wis meh lengser keprabon, pinter pidato mawa basa Jawa 😀

Iklan