You are currently browsing the monthly archive for Desember 2008.

Sugeng Warsa Enggal 1 Muharram 1430 Hijriyyah, 1 Januari 2009 Masehi lan 1 Suro 1942 Saka.
Mugi wonten ing warsa enggal punika kita saged pinanggih karaharjan, tansah pikantuk karahmatan saking Gusti ingkang murbeing jagad.

Wonten seratan sak derengipun kawruhjawi nate ngudunaken seratan babakan iklan unik saking Kedaulatan Rakyat ingkang saged dpun panggihaken wonten ing saperangan baliho ing kutha ngayogyakarta kanthi seri “Bebarengan Mrantasi Gawe”. Mboten sengaja nalika browsing kula pinanggih blog kagunganipun Petak Umpet ingkang ndamel desain iklan punika. Wonten blog menika kita saged pinanggih 3 seri saking iklan Bebarengan Mrantasi Gawe.


Tukang Becak

Tukang Sapu

Mbok Gendong

Seri iklan “Bebarengan Mrantasi Gawe” punika inggih unik lan khas lan dipun damel kaliyan lare-lare enem Jogja ingkang kreatif. Kangge informasi kemawon Petak Umpet ingkang dipun pandegani kaliyan Mas Arif Budiman sampun kathah pikantuk penghargaan wonten ajang nasional wonten tlatah periklanan lan enterpreneurship.

Baliho “Bebarengan Mrantasi Gawe”

Foto lan gambar dipendhet saking PetakUmpet

Bronjong iku salah sak wijining wadah awujud koyo keranjang kang digawe saka uwit empring. Wujude pancen digawe kanggo dipasang ono ing pit utawa sepeda motor (brom pit). Jamane aku cilik mbiyen nate ditumpakke bronjong iku karo bapakku. Sisih siji bronjong diwenehi barang-barang supane imbang lan ora njomplang. Salah sawijining dino aku yo nate nemoni ana ibu kang numpakke anake nganggo bronjong. Anake numpak ana ing sisih kiwa lan ing sisih tengen bronjong diisi karo tabung gas. Menawa kelingan jaman biyen, numpak bronjong iku duwe keasikan dewe, kaya ana sensasi kang rada-rada aneh 😀

Saiki bronjong isih akeh digawe kanggo ngusung panen utawa kanggo dagang. Hananging saiki mulai ana peraturan kang nglarang kendaraan nggowo bronjong ana ing dalan gede. jarene akeh kacilakan kang disebabke bronjong iki. Kanthi ana peraturan iki akeh para pedagang lan para pawongan kang wis biasane ngaggo bronjong kanggo ngangkut barang lan rumangsa yen bronjong iku penting kanggo pangupa jiwa lan panguripane pada protes amarga tanpa nggunakke bronjong iku pada kangelan anggone dodolan utawa kanggo kegiatan saben dinane. Muga-muga wae masalah iki enggal ana titik temune. Amarga menawa bronjong iku dilarang iso nyebabke saperangan uwong kang dadi susah, uga sak mengko bocah-bocah ora bisa ngrasakke penake numpak bronjong (hehehe..)

RSS Kawruh Jawi @ Plurk

  • kawruhjawi dolanan bocah jaman dhisik
  • kawruhjawi numpak bronjong
  • kawruhjawi berbagi nderek kersaning gusti
  • kawruhjawi berbagi Lagu dolanan anak 2
  • kawruhjawi Garengpung, kewan multi-nasional
  • kawruhjawi sinten ingkang remen nedi Godril??
  • kawruhjawi Ngimpi ateges pratanda?
  • kawruhjawi sanjang: sumangga pinarak ugi dateng blog kawruhjawi kawruhjawi.wordpress.com
  • kawruhjawi sanjang: menawi ngagem WAP handphone sumangga pinarak wonten plurk.com/m/u/kawruhjawi
  • kawruhjawi Sugeng enjing. Sak punika kawruhjawi dugi donya maya wonten ing versi plurk. Saged dipun akses saking alamat plurk.com/user/kawruhjawi