Bronjong iku salah sak wijining wadah awujud koyo keranjang kang digawe saka uwit empring. Wujude pancen digawe kanggo dipasang ono ing pit utawa sepeda motor (brom pit). Jamane aku cilik mbiyen nate ditumpakke bronjong iku karo bapakku. Sisih siji bronjong diwenehi barang-barang supane imbang lan ora njomplang. Salah sawijining dino aku yo nate nemoni ana ibu kang numpakke anake nganggo bronjong. Anake numpak ana ing sisih kiwa lan ing sisih tengen bronjong diisi karo tabung gas. Menawa kelingan jaman biyen, numpak bronjong iku duwe keasikan dewe, kaya ana sensasi kang rada-rada aneh 😀

Saiki bronjong isih akeh digawe kanggo ngusung panen utawa kanggo dagang. Hananging saiki mulai ana peraturan kang nglarang kendaraan nggowo bronjong ana ing dalan gede. jarene akeh kacilakan kang disebabke bronjong iki. Kanthi ana peraturan iki akeh para pedagang lan para pawongan kang wis biasane ngaggo bronjong kanggo ngangkut barang lan rumangsa yen bronjong iku penting kanggo pangupa jiwa lan panguripane pada protes amarga tanpa nggunakke bronjong iku pada kangelan anggone dodolan utawa kanggo kegiatan saben dinane. Muga-muga wae masalah iki enggal ana titik temune. Amarga menawa bronjong iku dilarang iso nyebabke saperangan uwong kang dadi susah, uga sak mengko bocah-bocah ora bisa ngrasakke penake numpak bronjong (hehehe..)

Iklan