Sugeng Warsa Enggal 1 Muharram 1430 Hijriyyah, 1 Januari 2009 Masehi lan 1 Suro 1942 Saka.
Mugi wonten ing warsa enggal punika kita saged pinanggih karaharjan, tansah pikantuk karahmatan saking Gusti ingkang murbeing jagad.

Iklan