Blog punika dipun bikak kangge sinten kemawon ingkang taksih peduli dumateng kabudayan Jawi. Sinten kémawon ingkang ngersakaken ngasta lan nggulawenthah blog menika saged amujudaken. (khususipun ingkang sampun kagungan akun wordpress). Seratan blog kedah mawi basa Jawi, saged mawi Basa Jawi krama punapa ngoko.

Matur nuwun bilih sampun kersa pinarak. Lan lumantar blog menika, monggo sami nglestantunaken budaya adiluhung punika kanthi tresna… 😉

Blog ini merupakan wahana bagi para pengguna Bahasa Jawa sebagai media belajar dan melestarikan kebudayaan khususnya bahasa daerah. Blog ini terbuka bagi kawan-kawan yang ingin ikut bergabung menjadi penulis dan akan kami terima dengan sukacita.

Tulisan yang ingin dipublikasikan di blog ini dapat dikirimkan ke muh_tamim@yahoo.com

Terimakasih